Vrij werk

Vrij werk.

In de afgelopen periode heb ik een aantal malen via mijn Instagram-account (@marius.boer) een foto naar mijn facebookpagina gestuurd.

Het betreft hier zoals dat heet ‘Vrij Werk’.

Graag wil ik mijn visie op deze vorm van fotografie met jullie delen.

Doorgaans worden de beelden in ‘Vrij Werk’ vooraf bedacht en uitgewerkt vanuit het kunstzinnig perspectief van de fotograaf. Vanzelfsprekend bestaat ook de mogelijkheid tot het boeken van een ‘Vrij Werk’-shoot waarin wordt gewerkt vanuit de eigen inbreng en inspiratie van het model.

Uitgaande van de wensen en ideeën van het model zorgen we ervoor dat de samenwerking boven verwachting verloopt en dat er natuurlijk een ingelijste foto te bewonderen valt als resultaat van een bijzondere sessie.

Aangezien mijn fotografische voorkeur uitgaat naar het afbeelden van de mens vindt er vanzelfsprekend altijd een ideeënwisseling plaats met mijn model(len), voorafgaand aan iedere shoot. Elk uiteindelijk resultaat wordt tot stand gebracht met creatieve inbreng van zowel fotograaf als model.

Voorafgaand aan de shoot wordt met een model een schriftelijke overeenkomst gesloten waarin alle voorwaarden zijn vastgelegd, zodat duidelijk is in welk kader de opnames worden gemaakt. Een model heeft altijd het recht om afspraken aan deze overeenkomst toe te voegen. In de overeenkomst staat onder andere dat een model altijd het recht heeft om foto’s na beoordeling niet voor publicatie beschikbaar te stellen.

Mijn vrije werk is online uitsluitend terug te vinden op mijn Instagram-account @marius.boer en deels op de Facebookpagina. In principe is hier sprake van werk vanaf 1973 dat op exposities kan worden getoond.

Schroom niet en krijg antwoord via email info@mariusboerfotografie.nl